Vi erbjuder olika typer av tjänster för att förebygga eller hjälpa människor att komma till rätta med sina hälsoproblem. Vi planerar att öppna ett HVB-hem för personer med psykiatriska och neuropsykiatriska funktionshinder. Hälsolövet är ett idéburet vårdbolag utan privata vinstintressen och all verksamhet vilar på en kristen värdegrund.

För att följa vårt nyhetsflöde kan du gå in på Hälsolövets Facebooksida KLICKA HÄR

Vi erbjuder

HÄLSOINSPIRATION & ARTIKLAR

Vad menar vi med hälsa? Finns det hälsoråd i Bibeln som vi kan tillämpa i vår vardag?

FRISKVÅRD &
ÅTERHÄMTNING

Praktiska redskap samt temaveckor för att hämta ny kraft och förebygga utmattning.

RETREATER &
HÄLSODAGAR

Unna dig egen tid, att gå ner i varv, njuta av stillhet, vacker natur och att få komma in i Guds närvaro.

KURSER &
SEMINARIER

Vi inbjuder till korta kurser, seminarier och temadagar och här kan du även hitta webbkurser.

Aktuellt

2023-01-10

ÅTERHÄMTNINGSDAGAR 9 – 12 februari
Start torsdag kl 12 och avslutning söndag efter frukost.
Kan kombineras med Helandedagar på Arken den 6-8 februari.
För mer information ring tel 08 58884000, kontakta oss via E-post info@halsolovet.se
eller info@arken.org   

LÄS MER HÄR eller klicka på bilden

2023-01-10

ENDAGSRETREAT 23 mars
Hälsodag för ande, själ och kropp, torsdag kl 9 – 18. Möjlighet att stanna kvar till fredag morgon. Kan kombineras med deltagande i ”Jesus Helar och Upprättar”-konferensen på Arken fredag – söndag den 24-26 mars.
För mer information ring tel 08 58884000, kontakta oss via E-post info@halsolovet.se
eller info@arken.org   

LÄS MER HÄR eller klicka på bilden

2023-01-10

ÅTERHÄMTNINGSDAGAR 20-23 april
Start torsd kl 12 – avslutning efter frukost söndag.
Kan kombineras med Helandedagar på Arken 17-18 april. För mer information ring tel 08 58884000, kontakta oss via E-post
info@halsolovet.se
eller info@arken.org   

LÄS MER HÄR eller klicka på bilden

2023-01-10

MIN BÄSTA VECKA 21 – 28 maj
En veckolång retreat från söndag kväll – söndag fm. Du får vila och rekreation samtidigt som du får del av bibelundervisning, förbön och gemenskap och redskap att hantera negativ stress.

För mer information ring tel 08 58884000, E-post info@arken.org   

LÄS MER HÄR eller klicka på bilden

2023-01-10

ÖVRIGA RETREATER på Sjöhamra gård
TEMA-retreater med undervisning av pastor Linda Bergling:
3 – 4 februari ”Bli trygg i Guds kärlek”
10-11 mars ”Hitta din identitet i Jesus”
12-13 maj ”Ett liv utan stress”
9-10 juni ”Helande för kropp och själ”
Startar fredag med lunch kl 12 och avslutas ca kl 18 lördag kväll. 

För mer information ring tel 08 58884000, E-post info@arken.org   

LÄS MER HÄR eller klicka på bilden

Vår andliga varudeklaration

Här presenterar vi vår själavårdmodell, s k 7-stegsmodellen, som utvecklats utifrån en tydlig kristen grund och som vi använder helt eller delvis i all vår verksamhet. Du kan också läsa mer om ”Inre bönen” – en vilsam bön som hjälper dig att komma in i vila, frid och Guds närvaro. Den kristna värdegrunden skall prägla varje del i vår verksamhet.

Vad menar vi med andlig varudeklaration?

Idag ser vi det som en självklarhet att det finns varudeklaration och innehållsförteckning på de varor vi köper. Det ger dig som kund valmöjlighet. Vad vill jag ha? Vad kan eller vill jag inte ha eller äta på grund av etiska skäl eller födoämnesallergier.


Många behandlingar som erbjuds i dagens vård har sitt ursprung i österländsk andlighet men saknar ofta varudeklaration. När du blir rekommenderad eller ordinerad en behandling anser vi att du har rätt att få en andlig varudeklaration, dvs att få information om metodens andliga ursprung, hur metoden tillämpas och vilken världsåskådning, människosyn och inställning till livet som metoden representerar.

Vi vill göra en tydlig förklaring av den kristna grund som vår verksamhet och våra program vilar på. Du kan läsa mer ingående om 7-stegsmodellen som vi använder helt eller delvis i alla våra program. Vi har även gjort andliga varudeklarationer av metoder som har sitt ursprung i österländsk andlighet. Här kan du läsa mer om yoga, mindfulness, akupunktur m m.