Vi erbjuder olika typer av tjänster för att förebygga eller hjälpa människor att komma till rätta med sina hälsoproblem. Vi planerar att öppna ett HVB-hem för personer med psykiatriska och neuropsykiatriska funktionshinder. Hälsolövet är ett idéburet vårdbolag utan privata vinstintressen och all verksamhet vilar på en kristen värdegrund.

För att följa vårt nyhetsflöde kan du gå in på Hälsolövets Facebooksida KLICKA HÄR

Vi erbjuder

HÄLSOINSPIRATION & ARTIKLAR

Vad menar vi med hälsa? Finns det hälsoråd i Bibeln som vi kan tillämpa i vår vardag?

FRISKVÅRD &
ÅTERHÄMTNING

Praktiska redskap samt temaveckor för att hämta ny kraft och förebygga utmattning.

RETREATER &
HÄLSODAGAR

Unna dig egen tid, att gå ner i varv, njuta av stillhet, vacker natur och att få komma in i Guds närvaro.

KURSER &
SEMINARIER

Vi inbjuder till korta kurser, seminarier och temadagar och här kan du även hitta webbkurser.

Aktuellt

2023-08-01

ÅTERHÄMTNINGSDAGAR 14-17/9 2023
Start torsdag kl 12 och avslutning söndag efter frukost.
Kan kombineras med Helandedagar i församlingen Arken den 11-13/9.
För mer information ring tel 08 58884000, eller kontakta oss via E-post [email protected]
eller [email protected]   

LÄS MER HÄR eller klicka på bilden

2023-08-01

ÅTERHÄMTNINGSDAGAR 2 – 5/11 2023
Start torsdag kl 12 och avslutning söndag efter frukost.
För mer information ring tel 08 58884000, eller kontakta oss via E-post [email protected]
eller [email protected]   

LÄS MER HÄR eller klicka på bilden

2023-08-01

ÅTERHÄMTNINGSDAGAR 7 – 10/12 2023
Start torsdag kl 12 och avslutning söndag efter frukost.
Kan kombineras med Helandedagar i församlingen Arken den 4-6/12.
För mer information ring tel 08 58884000, eller kontakta oss via E-post [email protected]
eller [email protected]   

LÄS MER HÄR eller klicka på bilden

Vår andliga varudeklaration

Här presenterar vi vår själavårdmodell, s k 7-stegsmodellen, som utvecklats utifrån en tydlig kristen grund och som vi använder helt eller delvis i all vår verksamhet. Du kan också läsa mer om ”Inre bönen” – en vilsam bön som hjälper dig att komma in i vila, frid och Guds närvaro. Den kristna värdegrunden skall prägla varje del i vår verksamhet.

Vad menar vi med andlig varudeklaration?

Idag ser vi det som en självklarhet att det finns varudeklaration och innehållsförteckning på de varor vi köper. Det ger dig som kund valmöjlighet. Vad vill jag ha? Vad kan eller vill jag inte ha eller äta på grund av etiska skäl eller födoämnesallergier.


Många behandlingar som erbjuds i dagens vård har sitt ursprung i österländsk andlighet men saknar ofta varudeklaration. När du blir rekommenderad eller ordinerad en behandling anser vi att du har rätt att få en andlig varudeklaration, dvs att få information om metodens andliga ursprung, hur metoden tillämpas och vilken världsåskådning, människosyn och inställning till livet som metoden representerar.

Vi vill göra en tydlig förklaring av den kristna grund som vår verksamhet och våra program vilar på. Du kan läsa mer ingående om 7-stegsmodellen som vi använder helt eller delvis i alla våra program. Vi har även gjort andliga varudeklarationer av metoder som har sitt ursprung i österländsk andlighet. Här kan du läsa mer om yoga, mindfulness, akupunktur m m.