Loading...
Home 2019-03-06T09:27:04+00:00

Vi erbjuder olika typer av tjänster för att förebygga eller hjälpa människor att komma till rätta med sina hälsoproblem. Vi planerar att öppna ett HVB-hem för personer med psykiatriska och neuropsykiatriska funktionshinder. Hälsolövet är ett idéburet vårdbolag utan privata vinstintressen och all verksamhet vilar på en kristen värdegrund.

För att följa vårt nyhetsflöde kan du gå in på Hälsolövets Facebooksida KLICKA HÄR

Vi erbjuder

HÄLSOINSPIRATION & ARTIKLAR

Vad menar vi med hälsa? Finns det hälsoråd i Bibeln som vi kan tillämpa i vår vardag?

Läs mer

FRISKVÅRD & ÅTERHÄMTNING

Här erbjuder vi dig ett antal praktiska redskap som du kan använda för att hämta kraft och ny styrka.

Läs mer

RETREATER &
HÄLSODAGAR

Unna dig egen tid, att gå ner i varv, njuta av stillhet, vacker natur och att få komma in i Guds närvaro.

Läs mer

KURSER &
SEMINARIER

Vi inbjuder till korta kurser, seminarier och temadagar och här kan du även hitta webbkurser.

Läs mer

Aktuellt

2018-11-12

Retreat/Hälsodagar 3-4 maj 2019

Vi börjar på fredag eftermiddag med gemenskap, vegetarisk grillkväll och lovsång. Sjöhamra gård ligger nära skog, sjö och hav så redan på kvällen hinner du ta en promenad och njuta av försommargrönskan. Lördagen börjar med bön och därefter kan du njuta av flera timmar i tystnad, stillhet och ro, fördjupa dig i Bibelordet eller bara vara. Du bestämmer själv tempot och aktiviteterna.

Läs mer

2019-02-18

Kursdag i Inre bönen 12 april 2019

Inre bönen ger dig en enkel och tydlig ram för stillsam bön som leder till vila och avslappning. Den hjälper dig att komma in i Guds närvaro, bli stilla och kunna lyssna in hans personliga ord till dig i ditt vardagsliv. Inre bönen hämtar sin inspiration i Bibelordet och i kontakten med Gud. Inre bönen används i våra retreater och i församlingen Arkens bibliska helandetjänst och många som använt den kan vittna om dess goda effekter mot oro och stressymptom. Detta är en heldagskurs mellan kl 9.00 – 16.00 med undervisning och praktisk tillämpning. Plats: Kraftvägen 12 i Kungsängen (församlingen Arkens lokaler).

Läs mer

Vår andliga varudeklaration

Här presenterar vi vår själavårdmodell, s k 7-stegsmodellen, som utvecklats utifrån en tydlig kristen grund och som vi använder helt eller delvis i all vår verksamhet. Du kan också läsa mer om ”Inre bönen” – en vilsam bön som hjälper dig att komma in i vila, frid och Guds närvaro. Den kristna värdegrunden skall prägla varje del i vår verksamhet.

Vad menar vi med andlig varudeklaration?

Idag ser vi det som en självklarhet att det finns varudeklaration och innehållsförteckning på de varor vi köper. Det ger dig som kund valmöjlighet. Vad vill jag ha? Vad kan eller vill jag inte ha eller äta på grund av etiska skäl eller födoämnesallergier.


Många behandlingar som erbjuds i dagens vård har sitt ursprung i österländsk andlighet men saknar ofta varudeklaration. När du blir rekommenderad eller ordinerad en behandling anser vi att du har rätt att få en andlig varudeklaration, dvs att få information om metodens andliga ursprung, hur metoden tillämpas och vilken världsåskådning, människosyn och inställning till livet som metoden representerar.