Vi erbjuder olika typer av tjänster för att förebygga eller hjälpa människor att komma till rätta med sina hälsoproblem. Vi planerar att öppna ett HVB-hem för personer med psykiatriska och neuropsykiatriska funktionshinder. Hälsolövet är ett idéburet vårdbolag utan privata vinstintressen och all verksamhet vilar på en kristen värdegrund.

För att följa vårt nyhetsflöde kan du gå in på Hälsolövets Facebooksida KLICKA HÄR

Vi erbjuder

HÄLSOINSPIRATION & ARTIKLAR

Vad menar vi med hälsa? Finns det hälsoråd i Bibeln som vi kan tillämpa i vår vardag?

FRISKVÅRD &
ÅTERHÄMTNING

Praktiska redskap samt temaveckor för att hämta ny kraft och förebygga utmattning.

RETREATER &
HÄLSODAGAR

Unna dig egen tid, att gå ner i varv, njuta av stillhet, vacker natur och att få komma in i Guds närvaro.

KURSER &
SEMINARIER

Vi inbjuder till korta kurser, seminarier och temadagar och här kan du även hitta webbkurser.

Aktuellt

2024-01-24
RETREAT – Återhämtningsdagar 22 – 25 februari

Välkommen till Återhämtningsdagar torsdag – söndag 22-25/2. Undervisning om Inre bönen av pastor Linda Bergling, lovsång, tillbedjan, betjäning i förbön och möjlighet till ett eget förbönssamtal. Närhet till naturen erbjuder möjlighet till skön utevistelse och promenader. Njut av gemensamma bönestunder, braskväll, gemenskap, kreativa aktiviteter, egen tid för bön och bibelläsning, god och hälsosam mat. Du får redskap att hantera negativ stress utifrån ett kristet perspektiv. Denna retreat kan kombineras med Helandedagar i församlingen Arken, läs mer på www.arken.org
Plats: Sjöhamra gård, Bammarbodavägen 59, Åkersberga
Anmälan och info: [email protected] eller på telefon till 08 58884000. Ange behov av specialkost. Sista anmälningsdag är den 21/2.
Kostnad: 3500 kr/person helpension inklusive kursmaterial. Anmälningsavgift på 500 kr är bindande och betalas ej tilbaka i händelse av avbokning. Om du kombinerar denna retreat med Helandedagar får du 10 % rabatt, dvs kostnad 3150 kr.

2024-01-24
RETREAT – Återhämtningsdagar 21 – 24 mars

Välkommen till Återhämtningsdagar torsdag – söndag den 21-24/3. Undervisning om Inre bönen av pastor Linda Bergling, lovsång, tillbedjan, betjäning i förbön och möjlighet till ett eget förbönssamtal. Närhet till naturen erbjuder möjlighet till skön utevistelse och promenader. Njut av gemensamma bönestunder, braskväll, gemenskap, kreativa aktiviteter, egen tid för bön och bibelläsning, god och hälsosam mat. Du får redskap att hantera negativ stress utifrån ett kristet perspektiv.
Plats: Sjöhamra gård, Bammarbodavägen 59, Åkersberga
Anmälan och info: [email protected] eller på telefon till 08 58884000. Ange behov av specialkost. Sista anmälningsdag 20/3.
Kostnad: 3500 kr/person helpension inklusive kursmaterial. Anmälningsavgift på 500 kr är bindande och betalas ej tilbaka i händelse av avbokning.

2024-02-06
HELGRETREAT – Bön & tillbedjan – stanna kvar i Jesu närvaro 12-13 april

Välkommen till denna helgretreat då vi fokuserar på Jesus, den han är och hans fullbordade verk på Golgata kors. Bönestunder i större och mindre grupper, lovsångskvällar, lovsångsdans, tillbedjan och tacksägelse. Du får också egen tid och möjlighet till promenader och måltidsgemenskap.
Start fredag kväll 12 april kl 18.00 med kvällsmat och därefter en lovsångskväll. Avslutning lördag kväll ca kl 21.00.
Plats: Sjöhamra gård, Bammarbodavägen 59, Åkersberga
Anmälan och info: [email protected] eller på telefon till 08 58884000. Ange behov av specialkost. Sista anmälningsdag 12/4 före kl 12.30.
Kostnad: 700 kr/person, en natts logi i rum delat med annan deltagare, samt måltider. (Annat pris gäller för församlingen Arkens medlemmar, kontakta receptionen på tel eller e-post, se ovan).

Vår andliga varudeklaration

Här presenterar vi vår själavårdmodell, s k 7-stegsmodellen, som utvecklats utifrån en tydlig kristen grund och som vi använder helt eller delvis i all vår verksamhet. Du kan också läsa mer om ”Inre bönen” – en vilsam bön som hjälper dig att komma in i vila, frid och Guds närvaro. Den kristna värdegrunden skall prägla varje del i vår verksamhet.

Vad menar vi med andlig varudeklaration?

Idag ser vi det som en självklarhet att det finns varudeklaration och innehållsförteckning på de varor vi köper. Det ger dig som kund valmöjlighet. Vad vill jag ha? Vad kan eller vill jag inte ha eller äta på grund av etiska skäl eller födoämnesallergier.


Många behandlingar som erbjuds i dagens vård har sitt ursprung i österländsk andlighet men saknar ofta varudeklaration. När du blir rekommenderad eller ordinerad en behandling anser vi att du har rätt att få en andlig varudeklaration, dvs att få information om metodens andliga ursprung, hur metoden tillämpas och vilken världsåskådning, människosyn och inställning till livet som metoden representerar.

Vi vill göra en tydlig förklaring av den kristna grund som vår verksamhet och våra program vilar på. Du kan läsa mer ingående om 7-stegsmodellen som vi använder helt eller delvis i alla våra program. Vi har även gjort andliga varudeklarationer av metoder som har sitt ursprung i österländsk andlighet. Här kan du läsa mer om yoga, mindfulness, akupunktur m m.