Vi erbjuder olika typer av tjänster för att förebygga eller hjälpa människor att komma till rätta med sina hälsoproblem. Vi planerar att öppna ett HVB-hem för personer med psykiatriska och neuropsykiatriska funktionshinder. Hälsolövet är ett idéburet vårdbolag utan privata vinstintressen och all verksamhet vilar på en kristen värdegrund.

För att följa vårt nyhetsflöde kan du gå in på Hälsolövets Facebooksida KLICKA HÄR

Vi erbjuder

HÄLSOINSPIRATION & ARTIKLAR

Vad menar vi med hälsa? Finns det hälsoråd i Bibeln som vi kan tillämpa i vår vardag?

Läs mer

FRISKVÅRD &
ÅTERHÄMTNING

Praktiska redskap samt temaveckor för att hämta ny kraft och förebygga utmattning.

Läs mer

RETREATER &
HÄLSODAGAR

Unna dig egen tid, att gå ner i varv, njuta av stillhet, vacker natur och att få komma in i Guds närvaro.

Läs mer

KURSER &
SEMINARIER

Vi inbjuder till korta kurser, seminarier och temadagar och här kan du även hitta webbkurser.

Läs mer

Aktuellt

2021-10-20

Helgretreat 10 – 12 december

Retreat från fredag lunch – söndag eftermiddag, två nätters logi och samtliga måltider ingår. Ta en paus från julstressen, varva ner, lämna dina bördor till Jesus och låt friden fylla ditt inre. Gott om tid att vara i Jesu närvaro i lovsång, tillbedjan och inre bön. Dessutom kreativa aktiviteter, omsorg om din kropp och gemenskap framför brasan. LÄS MER

2021-11-25

Vårens första Retreat 29/1

på Sjöhamra gård blir lördagen den 29 januari, då vi inbjuder till en Hälsodag. Rofylld vila, lovsång, Bibelpromenad, inre bön, hälsoinspiration och tid att bara vara. Anmälan till info@halsolovet.se 

2021-11-25

Annonsering i Svenska Dagbladet bilaga Vård & Omsorg

Nu på tisdag den 30/11 annonserar vi om Hälsolövet, kristna retreater och den Inre bönen.

Vår andliga varudeklaration

Här presenterar vi vår själavårdmodell, s k 7-stegsmodellen, som utvecklats utifrån en tydlig kristen grund och som vi använder helt eller delvis i all vår verksamhet. Du kan också läsa mer om ”Inre bönen” – en vilsam bön som hjälper dig att komma in i vila, frid och Guds närvaro. Den kristna värdegrunden skall prägla varje del i vår verksamhet.

Vad menar vi med andlig varudeklaration?

Idag ser vi det som en självklarhet att det finns varudeklaration och innehållsförteckning på de varor vi köper. Det ger dig som kund valmöjlighet. Vad vill jag ha? Vad kan eller vill jag inte ha eller äta på grund av etiska skäl eller födoämnesallergier.


Många behandlingar som erbjuds i dagens vård har sitt ursprung i österländsk andlighet men saknar ofta varudeklaration. När du blir rekommenderad eller ordinerad en behandling anser vi att du har rätt att få en andlig varudeklaration, dvs att få information om metodens andliga ursprung, hur metoden tillämpas och vilken världsåskådning, människosyn och inställning till livet som metoden representerar.

Vi vill göra en tydlig förklaring av den kristna grund som vår verksamhet och våra program vilar på. Du kan läsa mer ingående om 7-stegsmodellen som vi använder helt eller delvis i alla våra program. Vi har även gjort andliga varudeklarationer av metoder som har sitt ursprung i österländsk andlighet. Här kan du läsa mer om yoga, mindfulness, akupunktur m m.

Läs mer