Vi erbjuder olika typer av tjänster för att förebygga eller hjälpa människor att komma till rätta med sina hälsoproblem. Vi planerar att öppna ett HVB-hem för personer med psykiatriska och neuropsykiatriska funktionshinder. Hälsolövet är ett idéburet vårdbolag utan privata vinstintressen och all verksamhet vilar på en kristen värdegrund.

För att följa vårt nyhetsflöde kan du gå in på Hälsolövets Facebooksida KLICKA HÄR

Vi erbjuder

HÄLSOINSPIRATION & ARTIKLAR

Vad menar vi med hälsa? Finns det hälsoråd i Bibeln som vi kan tillämpa i vår vardag?

Läs mer

FRISKVÅRD &
ÅTERHÄMTNING

Praktiska redskap samt temaveckor för att hämta ny kraft och förebygga utmattning.

Läs mer

RETREATER &
HÄLSODAGAR

Unna dig egen tid, att gå ner i varv, njuta av stillhet, vacker natur och att få komma in i Guds närvaro.

Läs mer

KURSER &
SEMINARIER

Vi inbjuder till korta kurser, seminarier och temadagar och här kan du även hitta webbkurser.

Läs mer

Aktuellt

2021-02-15

Min bästa vecka 13-20 juni

En temavecka då du får redskap att hantera negativ stress utifrån ett kristet perspektiv. Programmet startar söndag kväll och avslutas söndagen därpå under förmiddagen. Detta är den perfekta kombinationen av vila, återhämtning, rekreation och bibelförankrad undervisning samtidigt som du blir inspirerad både av Gudsmöten och gemenskap med andra människor. Du får undervisning av Linda Bergling om ”Inre bönen”, som är en hjälp för dig att finna ro och vila i Guds närvaro. Möjlighet till personlig förbön, härliga promenader i vacker natur och kreativa aktiviteter. Läs mer HÄR–> 

27/5 Endast 2 st reservplatser kvar

Anmälan Min bästa vecka 13-20 juni

2021-05-27

Planerade retreater 2021

10/7  Tid för eftertanke, en dagsretreat att ”smaka på” miljön på Sjöhamra gård

19/9 – 26/9    ”Min bästa vecka”, temavecka för återhämtning i Jesu närvaro

13/10 – 17/10  Återhämtningsdagar

10/11 – 14/11  Återhämtningsdagar

10/12 – 12/12  Helgretreat

För mer information kontakta oss via E-post info@halsolovet.se 

Vår andliga varudeklaration

Här presenterar vi vår själavårdmodell, s k 7-stegsmodellen, som utvecklats utifrån en tydlig kristen grund och som vi använder helt eller delvis i all vår verksamhet. Du kan också läsa mer om ”Inre bönen” – en vilsam bön som hjälper dig att komma in i vila, frid och Guds närvaro. Den kristna värdegrunden skall prägla varje del i vår verksamhet.

Vad menar vi med andlig varudeklaration?

Idag ser vi det som en självklarhet att det finns varudeklaration och innehållsförteckning på de varor vi köper. Det ger dig som kund valmöjlighet. Vad vill jag ha? Vad kan eller vill jag inte ha eller äta på grund av etiska skäl eller födoämnesallergier.


Många behandlingar som erbjuds i dagens vård har sitt ursprung i österländsk andlighet men saknar ofta varudeklaration. När du blir rekommenderad eller ordinerad en behandling anser vi att du har rätt att få en andlig varudeklaration, dvs att få information om metodens andliga ursprung, hur metoden tillämpas och vilken världsåskådning, människosyn och inställning till livet som metoden representerar.

Vi vill göra en tydlig förklaring av den kristna grund som vår verksamhet och våra program vilar på. Du kan läsa mer ingående om 7-stegsmodellen som vi använder helt eller delvis i alla våra program. Vi har även gjort andliga varudeklarationer av metoder som har sitt ursprung i österländsk andlighet. Här kan du läsa mer om yoga, mindfulness, akupunktur m m.

Läs mer