Vad är Hälsolövet?

Vi verkar inom områdena hälsovård, friskvård, återhämtning, retreater, kurser och seminarier. Vi erbjuder olika typer av tjänster för att hjälpa människor att komma till rätta med sina hälsoproblem. Hälsolövet bildades 2008 och är ett idéburet vårdbolag byggt på kristen värdegrund, som drivs utan privata vinstintressen. Vi samarbetar med myndigheter, kristna organisationer, församlingar, ideella organisationer och företag. Vi vill förvalta vår verksamhet med långsiktig planering, stabilitet och transparens, med ett socialt engagemang och vi vill ge stöd till svaga och utsatta grupper i samhället.

Vår vision

Vi vill vara ett attraktivt val för den som är nyfiken på eller aktivt söker ett hälso- och vårdalternativ baserat på kristen värdegrund.

Vi vill vara en källa till inspiration och uppmuntran för kristen vårdpersonal.

Vår värdegrund

Vår värdegrund skall prägla vårt sätt att driva bolaget, hur vi bemöter människor och hur vi utvecklar innehållet i verksamheten. Vi tror att Bibeln och relationen till Gud ger vägledning, riktlinjer och råd i detta.

”Kärlek, barmhärtighet, respekt, troget förvaltarskap med visdom och kraft från Gud”.

Bemötande

Varje människa är unik, värdefull och älskad av Gud och bör därför behandlas med största respekt i varje möte.
Vi vill ge varje individ stöd att se sina styrkor och ta steg utifrån sin egen utvecklingspotential.
Jesus är vår förebild i tjänande och vår källa till läkedom, kraft och inspiration.

Andlig varudeklaration

Vi förespråkar att man som kund ska få grundlig information om den behandling man erbjuds, även i de fall då det gäller behandlingar som har sina rötter i österländsk andlighet.

Vi vill vara tydliga med den kristna grund som alla våra program/tjänster har utvecklats från.

Utvärdering/utveckling

Hälsolövet bedriver utvärdering och metodutveckling.

Deltagare i våra program får alltid ge sitt personliga utlåtande om innehållet och det praktiska upplägget. Det hjälper oss att ständigt förbättra vårt arbete.

Hälsolövet har gjort en studie på effekterna av ”Inre bönen” som sammanställts i rapporten ”Frid och inre vila – en tremånaders studie som påvisar bönenspositiva inverkan på det psykiska välbefinnandet”. Resultatet utvärderades med hjälp av BAI (Beck Anxiety Inventory), BDI (Beck Depression Inventory) och Karolinska Institutets sömnformulär. Hör gärna av dig på mail till [email protected] om du vill beställa studien eller ring oss på telefonnr 08-58884000.

Forskning

Vi vill lyfta fram artiklar och vetenskapliga studier som berör samband mellan hälsa, tro, bön, eller på annat sätt rör existentiella frågor. Vi kommer att söka i flera olika länder eftersom det inte finns så mycket gjort i Sverige inom detta område ännu. Artiklarna, utdrag ur dem eller länkar till dem kommer att presenteras här på hemsidan så du själv kan läsa vidare om du vill.

Samhällsansvar

Hälsolövet vill ge stöd till svaga grupper i samhället på hemmaplan och internationellt. Vi stödjer bl a Josua Rehab i Gamleby som är ett kristet HVB-hem för missbrukare. Vi stödjer även utvecklingen av en hälsoklinik i Kolkata Indien, som ger rådgivning, undervisning och vård till de allra fattigaste.

Om GDPR

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft. Eftersom Hälsolövet organisatoriskt ligger under församlingen Arkens ansvar innebär det att Arken är personuppgiftsansvarig för oss.

Här kan du få mer information om vad som gäller för dig som tar kontakt med oss, blir kund hos oss eller vill stödja vår verksamhet som Månadsgivare.

– LÄS MER-

Styrelse

Hälsolövets styrelse har ansvar för företagets ekonomi, utveckling, långsiktiga planering och verksamhetsdrift.

Linda Bergling har en fil kand vid Uppsala universitet i sociologi, pedagogik och psykologi. Hon har en doktorsgrad i Pastoral Counseling vid Life Christian University i Tampa USA: Hon har arbetat mer än 40 år i kristen heltidstjänst som evangelist, själavårdare, förkunnare, lärare, författare och pastor. Sedan 1986 leder hon tillsammans med Gunnar Bergling församlingen Arken och ansvarar för församlingens internationella arbete. Hon har utvecklat den kristna själavården och 7-stegsmodellen. Hon har kunskap kring alternativa behandlingars ursprung i österländsk andlighet. Hon är ordförande i Hälsolövets styrelse.

Anita Rikardsson Broomé är leg arbetsterapeut med 26 års erfarenhet av arbete inom kommun, landsting, privat och i egen näringsverksamhet. Hon har varit föreståndare i daglig verksamhet enligt LSS i åtta år. Hon är utbildad inom ledarskap- och organisationsutveckling. Hon har gått 3-årig utbildning på Arkens bibelskola och arbetar med internationella kontakter och utvecklingsarbete. Hon har stort intresse för kreativa aktiviteters inverkan på hälsa och välbefinnande. Hon är ordinarie ledamot i Hälsolövets styrelse.

Maria Christensen, är socionom med handledarutbildning, hon har arbetat med socialt kurativt arbete och verksamhetsledning i mer än 40 år. Maria har skrivit en vetenskapligt baserad uppsats ”Mindfulness möter sjukvården”. Hon har gått 3 år på Arkens bibelskola och är idag frivllig medarbetare bl a i förbönstjänsten och som programledare i TV-programmet ”Rakt på sak” med pastor Gunnar Bergling. Maria är ordinarie ledamot i Hälsolövets styrelse.

Linda Oluper Bentzen, är utbildad skötare inom psykiatrisk vård samt utbildad tandsköterska. Hon har arbetat som boendestödjare för personer med psykiatrisk diagnos, innan hon gick en treårig utbildning på Arkens bibelskola. Därefter har hon arbetat på Arkens ekonomiavdelning och varit medarbetare på församlingens helandedagar. Numera är hon medarbetare på Hälsolövets retreater sen starten 2016. Samtidigt studerar hon en bachelor i teologi och församlingsledarutbilning. Sång och musik är viktigt för henne, hon sjunger, spelar gitarr och piano. Linda är suppleant i Hälsolövets styrelse.

KOMPETENS knuten till Hälslövets styrelse

Mikaela Blomqvist Lyytikäinen har över 20 års erfarenhet som psykiater och specialistläkare inom ungdomspsykiatri. Hon har arbetserfarenhet inom vuxen- och barnpsykiatri och som överläkare vid Kymmenedalens sjukvårdsdistrikts ungdomspsykiatri i Finland. Hon grundade vårdhemmet Framtidens Port i Finland 2007. Mikaela har både finsk och svensk läkarlegitimation. Hennes specialistområden är ätstörningar och trauman. Mikaela är Hälsolövets resursläkare.

Inspirerande samarbetskontakter

Sveriges Kristna Sjukvårdsförbund SKSF, är en ekumenisk gemenskap för all kristen personal som arbetar inom vård och omsorg, och för andra som är intresserade. SKSF är en del av HCFI (Healthcare Christian Fellowship International). Mer information finns på www.kristenivarden.se

Hela människan är en allmännyttig ideell förening med ett rikstäckande socialt arbete på kristen grund. Mer information finns på www.helamanniskan.se