Loading...
Om oss 2018-06-12T17:07:43+00:00

Vad är Hälsolövet

Hälsolövet AB verkar inom områdena hälsovård, friskvård, återhämtning, retreater, kurser och seminarier. Vi erbjuder olika typer av tjänster för att hjälpa människor att komma till rätta med sina hälsoproblem. Hälsolövet bildades 2008 och är ett idéburet vårdbolag utan privata vinstintressen. Vi samarbetar med myndigheter, kristna organisationer, församlingar, frivilligorganisationer och företag. Vi vill förvalta vår verksamhet med långsiktig planering, stabilitet och transparens, med ett socialt engagemang och vi vill ge stöd till svaga och utsatta grupper i samhället.

I dagens samhälle finns det många hälsoalternativ med sina rötter i olika inriktningar och ideologier. Vi vänder oss till vårdtagare som önskar behandlingsalternativ utvecklade från en kristen värdegrund. Utifrån den arbetar vi med en själavårdsmodell som vi kallar 7-stegsmodellen, grundad och utarbetad av Linda Bergling. 7-stegsmodellen finns med i alla våra tjänster, helt eller delvis.

Hälsolövet bedriver metodutveckling och utvärdering. Olika metoder kartläggs och utvärderas efter vetenskaplig metodik. Hälsolövet besitter en kunskapsbank kring alternativa behandlingar. Syftet med denna kunskap är att sprida den för att driva frågan om andlig varudeklaration i vården.


Friskvård och återhämtning

Läs mer >>

Själavårdsmodellen – 7 Stegsmodellen

Läs Mer >>