…Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. (Johannes evangelium kap 3:16) 

Bibeln ger svar

Vad är meningen med livet?
Varför finns jag här?
Är det nån som älskar mig?

Existentiella frågor som förr eller senare dyker upp i varje människas liv. Vi tror att Bibeln ger den sanna bilden av vem Gud är, vem du är och hur livet kan bli när vi lever det i gemenskap med honom.

Är det hälsosamt att vara älskad av Gud?

Det finns många olika definitioner av vad hälsa är. Vår utgångspunkt finns i Bibeln. Vårt svar på ovanstående fråga är ett tveklöst JA.
Vi tror att Gud är god, att han har skapat dig och att han har omsorg om hela din varelse – din ande, själ och kropp.
Han har en plan för ditt liv och han vill ha gemenskap med dig.

Min son, ta vara på mitt tal, vänd ditt öra till mina ord. Låt dem inte vika från dina ögon, bevara dem i ditt hjärtas djup. Ty de är liv för var och en som finner dem och läkedom för hela hans kropp. (Ordspråksboken 4:20-22)

Människans försök att definiera hälsa

Under senare år har människors andliga behov uppmärksammats mer än tidigare, vilket är positivt. Existentiella frågor behöver tas på allvar i vård och omsorg om människor. Vi vill genom Hälsolövet lyfta fram de kristna grundtankarna och värderingarna eftersom de kommit i skymundan, medan vård och omsorg alltmer influerats av andlighet som har sitt ursprung i buddismen och hinduismen (t ex mindfulness och yoga).

Vi tror att verkligt andligt liv är en relation med en levande Jesus här och nu i vår vardag, inte enbart en teknik för att må bra. Relationen med honom som sagt att han ger oss en frid som inget i den här världen kan ge, är det som ska bära oss igenom livets prövningar och svåra stunder.

EXISTENTIELL HÄLSA är de sammantagna processerna av grundläggande tankar, handlingar och känslor när människan förhåller sig till livets olika situationer i relation till sig själv, sitt sammanhang och sina personliga uppfattningar.” (Kostenius, C. & Melder, C. 2015)

1. Andlig kontakt: kontakt med något större som hjälper en att uppleva trygghet och tillförsikt.
2. Mening och syfte med livet: att det finns ett speciellt syfte med att just jag lever.
3. Upplevelse av förundran: att man kan känna inspiration och tacksamhet inför sin omgivning, till exempel naturen, konst och musik.
4. Helhet och integration: att tankar, känslor, handlingar, kropp, psyke och det andliga är en enhet.
5. Andlig styrka: att hitta sätt att komma igenom det som är svårt och känna glädje i livet.
6. Harmoni och inre frid: att vara tillfreds med sig själv och känna ett lugn.
7. Hoppfullhet och optimism: att ha en framtidstro även när livet är svårt.
8. Tro som resurs (behöver ej vara av religiös art) som ger en styrka i vardagen och hjälper en att njuta av livet.

(Referens: Melder, Cecilia, 2011:
Vilsenhetens epidemiologi – en religionspsykologisk studie i existentiell folkhälsa. Doktorsavhandling, Uppsala Universitet.)

WHO (Världshälsoorganisationens) definition från 1948:

”HÄLSA är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning”

Regeringens proposition till förnyad folkhälsopolitik 2007/08:110

… människan har såväl kroppsliga som själsliga och andliga behov. Denna helhetssyn på mänskliga behov utgör utgångspunkten för en förnyad folkhälsopolitik.

Artiklar

På den här sidan kommer vi att lägga upp artiklar som bl a publicerats i tidningen Helande Löv (utgiven av församlingen Arken www.arken.org
Artiklarna belyser olika områden av livet och hur man kan möta livets utmaningar och prövningar utifrån en kristen grund, Bibelordet och tron på Jesus. 

DEN VIKTIGA ÅTERHÄMTNINGEN

HITTA TRYGGHETEN I GUD

ATT MINNAS GUDS GODHET

SKAPAD FÖR KÄRLEKSRELATION INTE RELIGION

STRESS OCH ETT OFÖRSONAT FÖRFLUTET

MAT KAN INTE MÖTA SJÄLENS BEHOV

FÖRUNDRAN ÖVER SKAPELSEN OCH UPPMUNTRAN TILL KRISTEN VÅRDPERSONAL

STRESS ETT ANDLIGT PROBLEM

SKILLNADEN MELLAN ÖSTERLÄNDSK MEDITATION OCH KRISTEN BÖN