Vad är hälsa?

”HÄLSA är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning”

enligt WHO (Världshälsoorganisationens) definition från 1948

Regeringens proposition till förnyad folkhälsopolitik 2007 slår fast att:

människan har såväl kroppsliga som själsliga och andliga behov.

NÅGRA CITAT UR BIBELN:

“Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår herre Jesu Kristi ankomst”. (1 Tess 5:23 FB-98)

“Älskade broder, jag hoppas att det går väl för dig i allt, och att du är frisk, liksom det står väl till med din själ”. (3 Joh:2 FB-98)

“Min son, ta vara på mitt tal, vänd ditt öra till mina ord. Låt dem inte vika från dina ögon, bevara dem i ditt hjärtas djup. Ty de är liv för var och en som finner dem och läkedom för hela hans kropp”. (Ordspråksboken 4:20-22 FB-98)

EXISTENTIELL HÄLSA är de sammantagna processerna av grundläggande tankar, handlingar och känslor när människan förhåller sig till livets olika situationer i relation till sig själv, sitt sammanhang och sina personliga uppfattningar.” (Kostenius, C. & Melder, C. 2015)

1. Andlig kontakt: kontakt med något större som hjälper en att uppleva trygghet och tillförsikt.

2. Mening och syfte med livet: att det finns ett speciellt syfte med att just jag lever.

3. Upplevelse av förundran: att man kan känna inspiration och tacksamhet inför sin omgivning, till exempel naturen, konst och musik.

4. Helhet och integration: att tankar, känslor, handlingar, kropp, psyke och det andliga är en enhet.

5. Andlig styrka: att hitta sätt att komma igenom det som är svårt och känna glädje i livet.

6. Harmoni och inre frid: att vara tillfreds med sig själv och känna ett lugn.

7. Hoppfullhet och optimism: att ha en framtidstro även när livet är svårt.

8. Tro som resurs (behöver ej vara av religiös art) som ger en styrka i vardagen och hjälper en att njuta av livet.

(Referens: Melder, Cecilia, 2011:
Vilsenhetens epidemiologi – en religionspsykologisk studie i existentiell folkhälsa. Doktorsavhandling, Uppsala Universitet.)

Hälsoinspiration

Det finns olika tolkningar av vad ”hälsa” är. Den inspiration vi vill ge dig har sin grund i vår tro att Gud har omsorg om hela vår varelse – ande, själ och kropp. Vi presenterar artiklar inom områden som rör din själsliga och existentiella hälsa, dina relationer, ditt tankeliv, sömn, vila och återhämtning m m. Vi ger enkla kost- och motionsråd och inspirerande recept bland annat på den mat som vi serverar på våra retreater. Vi ger dig utvalda ord från Bibeln som syftar till att ge tröst, råd, uppmuntran, vägledning och rikta in dina tankar på det som Gud lovat.

Bibeln visar att Gud har omsorg om oss i alla livets omständigheter.
Där finns vägledning i livets valsituationer, tröst i sorg och mörker, råd, utvägar och läkedom.
Vi tror att var och en som väljer Jesus får möjlighet att leva i en personlig relation med Gud och att det är möjligt att omsätta bibelordet i praktisk handling i vår vardag. Vi önskar att den här sidan ska ge dig svar på frågor och vara till hjälp för dig i vardagslivet.

Artiklar

För närvarande lägger vi in nya artiklar och hälsoinspiration regelbundet på Hälsolövets Facebooksida, KLICKA HÄR.

Framöver kommer du även att hitta artiklar här på hemsidan.