Kurser & seminarier

Vi anordnar kortare kurser och seminariedagar för alla intresserade och specifikt för att inspirera kristen vård- och omsorgspersonal, anhöriga, själavårdare och förebedjare i kristna församlingar.

Kursdag ”Inre bönen”

Den 12 april 2019 hade vi en heldagskurs om ”Inre bönen”. Vi planerar genomföra en ny kurs hösten 2021.

Den ”Inre bönen” är en enkel och tydlig ram för vilsam bön. Vägen till frid och vila inom kristen tro är olik den väg som beskrivs i österländsk andlighet. Den ”Inre bönen” bygger på Bibelordet och är ett sätt för den troende att få en djupare och mera medveten visshet om Guds närvaro i livet, om hans beskydd och kärlek, omsorg och vägledning. ”Inre bönen” är ingen teknik, utan en personlig överlåtelse till en levande och kärleksfull Gud.
Först överlåter man sin kropp och ber om vila och återhämtning. Sedan läser man en kort Bibeltext som man tar tid att begrunda. Därefter kommer en stund av stillhet och tacksägelse och i tystnaden blir man medveten om Guds närvaro i sitt eget liv.
Den ”Inre bönen” är utarbetad av Linda Bergling och praktiserad i över trettio år inom själavård, förbön och biblisk helandetjänst. Genom församlingen Arkens arbete och Hälsolövets retreater där ”Inre bönen” praktiseras, har vi fått många vittnesbörd om de positiva effekterna bl a för att motverka stress, oro och sömnsvårigheter.

Vill du veta mer om ”Inre bönen”?
Kursen finns inspelad och kommer att inom kort finnas tillgänglig här på hemsidan.
Hör gärna av dig till oss om du vill veta mer!  Kontakt info@halsolovet.se 

Boken ”Inre bönen” utgiven 2020
Vill du veta mer om Inre bönen och börja praktisera den i ditt eget liv rekommenderar vi dig att köpa boken med medföljande CD. Här får du undervisning utifrån Bibelordet om områden där stress och oro ofta påverkar våra liv och hur vi kan lära oss att hantera detta. En CD med tydliga instruktioner är en hjälp för dig att börja praktisera Inre bönen i ditt vardagsliv. Boken kan beställas via info@halsolovet.se

Studien ”Frid och inre vila”

Hälsolövet har gjort en 3-månaders studie om hur ”Inre bönen” kan påverka människors benägenhet för stress, ångest och sömnbesvär. Resultaten visade positiva effekter av Inre bönen såsom mindre stress, bättre sömn och mindre ångest. Rapporten heter ”Frid och inre vila”. Den kan beställas per e-post  info@halsolovet.se eller på telefon 08-588 840 00.

Bok och CD ”Inre bönen”

Här undervisar pastor Linda Bergling om den bibliska grunden för bönemodellen ”Inre bönen” och hur du kan tillämpa den i ditt eget liv för att finna stillhet och ro i Jesu närvaro. Här får du också fördjupad undervisning utifrån bibelordet om områden där stress och oro ofta påverkar våra liv och hur vi kan lära oss att hantera detta. En CD med tydliga instruktioner hur du överlåter din kropp, själ och ande till Gud är en hjälp för dig att börja praktisera Inre bönen i ditt vardagsliv. Boken kan beställas via info@halsolovet.se

Positiva effekter av ”Inre bönen”

– Inför en resa kände jag hur förkylningssymptom började komma med frossa och huvudvärk. Jag satte mig hemma i soffan och startade CD:n med Inre bönen. Jag var väldigt medveten när jag bad att jag verkligen gav min kropps olika delar till Gud. Efter en liten stund upplevde jag en stillhet och en frid inombords. Mitt fokus vändes från symptomen i kroppen mot de kärleksfulla ord som Gud talade till mig genom bibelordet. Jag kunde åka på min resa som planerat och jag var frisk.

– Jag har lidit av sömnproblem under lång tid och inte kunnat sova en hel natt på flera månader. Efter att ha bett ”Inre bönen” under en retreatdag kände jag en djup vila inom mig. Det var en markant förändring.

– Mättad på insidan. Jesus kom så nära och oron försvann.

– Genom Inre bönen kom ord, tilltal och bekräftelse om Guds omsorg och kärlek.

– Jag praktiserar inre bönen två gånger i veckan hemma. Tidigare har jag sysslat med mindfulness och avslappningsband, men inre bönen är ett kristet alternativ  som är bra och känns rent och äkta och där Jesus är i fokus. Jag har länge känt behov av något som detta.

”Inre bönen” hjärtats kärleksbön, bok inklusive CD kan beställas via E-mail info@halsolovet.se