Kurser & seminarier 2019-03-13T15:16:54+00:00

Kurser & seminarier

Vi anordnar kortare kurser och seminariedagar för alla intresserade och specifikt för att inspirera kristen vård- och omsorgspersonal, anhöriga, själavårdare och förebedjare i kristna församlingar.

Är du långtidssjukskriven?
Är du i en återhämtningsperiod efter utmattningsdepression?
Har du blivit erbjuden mindfulness av vård och försäkringskassa?
Vill du hitta ett alternativ som stämmer med din kristna övertygelse?
Då ska du komma på vår kursdag om ”Inre bönen”!

Arbetar du i vård eller omsorg och möter människor som lider av stress?
Eller har du själv upplevt stress och utmattning?
Har du efterfrågat ett alternativt sätt att hantera detta, som bygger på kristen värdegrund?
Då ska du komma till kursdagen om ”Inre bönen”!

Anmäl dig här >>

Kursdag ”Inre bönen” 12/4

Man kan inte som kristen närma sig Gud på ett opersonligt sätt genom någon teknik för att nå frid och inre vila. Gud är personlig och bönen är ett sätt för den troende att få kontakt med honom och öppna sig för hans goda vilja. Därför är vägen till frid och vila olik den väg som beskrivs i österländsk andlighet. Den ”Inre bönen” bygger på Bibelordet och är ett sätt för den troende att få en djupare och mera medveten visshet om Guds närvaro i livet, om hans beskydd och kärlek, omsorg och vägledning.
Den ”Inre bönen” är en enkel och tydlig ram för vilsam bön. Först överlåter man sin kropp till Gud och ber om vila och återhämtning. Sedan läser man en kort Bibeltext som man tar tid att begrunda. Därefter kommer en stund av stillhet och tacksägelse och i tystnaden blir man medveten om Guds närvaro i sitt eget liv.
Den ”Inre bönen” är utarbetad av Linda Bergling och praktiserad i över trettio år inom själavård, förbön och biblisk helandetjänst. Genom församlingen Arkens arbete och Hälsolövets retreater där ”Inre bönen” praktiseras, har vi fått många vittnesbörd om de positiva effekterna bl a för att motverka stress, oro och sömnsvårigheter.

Denna kursdag innehåller undervisning om hur ”Inre bönen” tillkommit, hur den utvecklats för vuxna och barn, dess förankring i Bibelordet och den helige Andes verk genom nådegåvorna. Du får prova den praktiskt och får tips på hur du fortsatt kan tillämpa den i ditt eget liv eller för att betjäna andra människor.
Föreläsare: Linda Bergling
Tid: fredagen den 12 april kl 9.00 – 16.00
Kostnad: 950 kr som inkluderar kursmaterial (bok, Cd-skiva, kompendium) samt lunch och fika x 2).
Plats: Kraftvägen 12, Kungsängen (församlingen Arken)

Sista anmälningsdag är den 11 april.

Positiva effekter av ”Inre bönen”

– Inför en resa kände jag hur förkylningssymptom började komma med frossa och huvudvärk. Jag satte mig hemma i soffan och startade CD:n med Inre bönen. Jag var väldigt medveten när jag bad att jag verkligen gav min kropps olika delar till Gud. Efter en liten stund upplevde jag en stillhet och en frid inombords. Mitt fokus vändes från symptomen i kroppen mot de kärleksfulla ord som Gud talade till mig genom bibelordet. Det blev aldrig nåt mer med den förkylningen utan jag kunde åka på min resa som planerat och jag var frisk och pigg.

– Jag har lidit av sömnproblem under lång tid och inte kunnat sova en hel natt på flera månader. Efter att ha bett ”Inre bönen” under en retreatdag kände jag en djup vila inom mig. Det var en markant förändring.

– Mättad på insidan. Jesus kom så nära och oron försvann.

– Genom Inre bönen kom ord, tilltal och bekräftelse om Guds omsorg och kärlek.

”Inre bönen” finns på CD och kan beställas på e-mail info@halsolovet.se