Kurser & seminarier

Vi anordnar kortare kurser och seminariedagar för alla intresserade och specifikt för att inspirera kristen vård- och omsorgspersonal, anhöriga, själavårdare och förebedjare i kristna församlingar.

Kursdag ”Inre bönen”

Den 12 april 2019 hade vi en heldagskurs om ”Inre bönen”.
Den ”Inre bönen” är en enkel och tydlig ram för vilsam bön. Vägen till frid och vila inom kristen tro är olik den väg som beskrivs i österländsk andlighet. Den ”Inre bönen” bygger på Bibelordet och är ett sätt för den troende att få en djupare och mera medveten visshet om Guds närvaro i livet, om hans beskydd och kärlek, omsorg och vägledning. ”Inre bönen” är ingen teknik, utan en personlig överlåtelse till en levande och kärleksfull Gud.
Först överlåter man sin kropp och ber om vila och återhämtning. Sedan läser man en kort Bibeltext som man tar tid att begrunda. Därefter kommer en stund av stillhet och tacksägelse och i tystnaden blir man medveten om Guds närvaro i sitt eget liv.
Den ”Inre bönen” är utarbetad av Linda Bergling och praktiserad i över trettio år inom själavård, förbön och biblisk helandetjänst. Genom församlingen Arkens arbete och Hälsolövets retreater där ”Inre bönen” praktiseras, har vi fått många vittnesbörd om de positiva effekterna bl a för att motverka stress, oro och sömnsvårigheter.

Vill du veta mer om ”Inre bönen”?
Kursen finns inspelad och kommer att inom kort finnas tillgänglig här på hemsidan.
Hör gärna av dig till oss om du vill veta mer!  Kontakt info@halsolovet.se

Studien ”Frid och inre vila”

Hälsolövet har gjort en 3-månaders studie om hur ”Inre bönen” kan påverka människors benägenhet för stress, ångest och sömnbesvär. Resultaten visade positiva effekter av Inre bönen såsom mindre stress, bättre sömn och mindre ångest. Rapporten heter ”Frid och inre vila”. Den kan beställas per e-post  info@halsolovet.se eller på telefon 08-588 840 00.

Positiva effekter av ”Inre bönen”

– Inför en resa kände jag hur förkylningssymptom började komma med frossa och huvudvärk. Jag satte mig hemma i soffan och startade CD:n med Inre bönen. Jag var väldigt medveten när jag bad att jag verkligen gav min kropps olika delar till Gud. Efter en liten stund upplevde jag en stillhet och en frid inombords. Mitt fokus vändes från symptomen i kroppen mot de kärleksfulla ord som Gud talade till mig genom bibelordet. Det blev aldrig nåt mer med den förkylningen utan jag kunde åka på min resa som planerat och jag var frisk och pigg.

– Jag har lidit av sömnproblem under lång tid och inte kunnat sova en hel natt på flera månader. Efter att ha bett ”Inre bönen” under en retreatdag kände jag en djup vila inom mig. Det var en markant förändring.

– Mättad på insidan. Jesus kom så nära och oron försvann.

– Genom Inre bönen kom ord, tilltal och bekräftelse om Guds omsorg och kärlek.

”Inre bönen” finns på CD och kan beställas på e-mail info@halsolovet.se