Stöd Hälsolövets arbete

Hälsolövet AB är ett idéburet vårdbolag. I en idéburen verksamhet återinvesteras eventuell vinst in i utvecklingen av arbetet och går inte till någon privatperson. Vår verksamhet vill ge stöd, hjälp och behandling till personer med psykisk ohälsa. Varje människa är unik och vi vill erbjuda behandlingsalternativ där individens kristna tro ses som en resurs i tillfrisknande och rehabilitering.
Vi arbetar professionellt och hittills har vi erbjudit hälsodagar/retreater, kursdagar m m där arbetet skett ideellt.

MÅNADSGIVARE BEHÖVS!

För att kunna starta igång Hälsolövets HVB-hem på Sjöhamra gård är vi i stort behov av Månadsgivare. HVB-hemmet kommer att ha bemanning dygnet runt av välutbildad personal och detta går inte att genomföra med ideella krafter. Innan en nystartad verksamhet etablerat sig och visat behandlingsresultat kan det vara svårt att få till stånd individuella avtal. När verksamheten väl kommit igång räknar vi med att även få finansiering via vårdavgifter från psykiatri och socialtjänst. Men för att kunna starta igång HVB-hemmet och driva det genom den första tiden är ditt stöd som Månadsgivare oerhört värdefullt! Vårt behov är ca 250 000 kronor/månad.

Information om sponsring

Om du vill vara med och stödja utvecklingen av vård och behandling med kristen grundsyn, finns det olika möjligheter.

GE EN ENGÅNGSGÅVA

Du är välkommen att ge en gåva via vårt bankgiro 372-3608 eller till Swishnummer 1232 88 6968. 
Det är viktigt att du märker inbetalningen ”Hälsolövet AB/HVB”.

MÅNADSGIVARE

Du kan bli en Månadsgivare och ge en valfri summa regelbundet, genom att klicka här eller maila till [email protected]

Vad kan DU möjliggöra genom att bli en Månadsgivare?

Ditt stöd ekonomiskt och i bön är mycket värdefullt för oss och för de människor som söker vår hjälp.
Du är med och hjälper oss bygga en stabil grund för vår verksamhet.
Storleken på gåvan avgör du själv men vi önskar att du ger minst 50 SEK/månad.

Vad får DU som Månadsgivare?

  • Vara delaktig i att förverkliga visionen om kristna vårdalternativ för personer med psykisk ohälsa
    (bl a kristna retreater/hälsodagar, friskvård och återhämtning, HVB-hem)
  • Vara pionjär – vara med och utveckla en unik och banbrytande verksamhet i Sverige
  • Hjälpa en av de mest utsatta grupperna i vårt välfärdssamhälle
  • Nyhetsbrev från Hälsolövets verksamhet, sänds till dig cirka var sjätte vecka via brev eller e-post.Nyhetsbreven innehåller aktuell information om utvecklingen av våra verksamheter, konkreta böneämnen, kort undervisning, vittnesbörd om vad Gud gör i människors liv och inbjudan att delta i konferenser, retreater, seminarier och kurser som anordnas.