ANDLIG VARUDEKLARATION

Metod: Akupunktur

1. Metodens ursprung och filosofin bakom

Klassisk akupunktur har sitt ursprung inom kinesisk filosofi och medicin. Man känner inte till dess ursprung, men man räknar med att akupunktur har praktiserats i någon form i mer än 5000 år. Filosofin bakom klassisk akupunktur är att reglera obalans mellan yin och yang genom att stimulera speciella punkter längs kanaler för kraften qi som går genom kroppen. Dessa kanaler brukar kallas för meridianer. Flödet av qi skall stabiliseras och regleras med hjälp av akupunkturnålarna.

2. Kort om religionen bakom

Taoismen grundades av Lao Tzu ca 500 f.Kr. Han skrev boken Tao Te Ching, som är ramen för den taoistiska religionen.

Enligt den taoistiska tradition så består allting ytterst sett av en kraft som kallas för Tao. Denna tao genomsyrar allting, allt består av tao. Tao rör sig genom allt och tao i rörelse kallas Qi. Qi är alltså den livsuppehållande kraften som skall strömma igenom allt, också människan. Qi-flödet genom människan går genom kanaler i kroppen som kallas meridianer. Meridianerna går mellan kroppens olika delar och gör att man också kan påverka qi-flödet till kroppens olika delar.

Tao består igen av två principer som är motsättningar men ändå alltid tillsammans. Dessa två principer kallas för yin och yang. Yin är höst/vinter, mörk, kall, långsam, feminin etc, medan yang står för vår/sommar, ljus, värme, snabbhet, maskulint etc.

Yin och yang utgör igen beståndsdelarna i de fem elementen som är jord, metall, vatten, trä och eld. Dessa är ”byggstenarna” till allt i tillvaron, allt kommer från och består av dessa element.

Taoism handlar mycket om balansen, flödet av och mellan dessa beståndsdelar som finns i tillvaron. En balans i allt detta är det som ger ett väl fungerande samhälle med friska och välfungerande individer.

Ytterligare en föreställning som finns inom kinesisk och taoistisk tradition är det som kallas Mikrokosmos och Makrokosmos. Man menar att allt i universum hör ihop och att därmed de stora och små delarna i detta stora hör ihop och påverkar varandra. Du som enskild individ är Mikrokosmos i universum som är Makrokosmos. På samma sätt är de olika delarna i din kropp Mikrokosmos och din kropp som helhet är Makrokosmos. Denna samhörighet gör att Mikrokosmos påverkas av Makrokosmos och vice versa. Inom kinesisk medicin menar man därför att man kan behandla hela kroppen genom att behandla mindre delar av den.

3. Metodens plats i religionen

Inom taoistisk tradition handlar att uppnå hälsa och välmående om att uppnå en balans mellan dig och universums krafter. Akupunktur är en av metoderna som används inom kinesisk medicin för att uppnå detta. Metoden är en medicinsk metod inom den kinesiska medicinska skolan.

4. Hur används metoden i dag?

I Sverige idag används akupunktur för smärtlindring t ex vid förlossning, ländryggssmärta, spänningshuvudvärk, olika ledbesvär och inflammatoriska sjukdomar samt efter operation.