Vad kan DU möjliggöra genom att bli en Månadsgivare?

Ditt stöd ekonomiskt och i bön är mycket värdefullt för oss och för de människor som söker vår hjälp. 
Du är med och hjälper oss bygga en stabil grund för vår verksamhet.
Storleken på gåvan avgör du själv men vi önskar att du ger minst 50 SEK/månad.


Vad får DU som Månadsgivare?

  • Vara delaktig i att förverkliga visionen om kristna vårdalternativ för personer med psykisk ohälsa
    (bl a kristna retreater/hälsodagar, friskvård och återhämtning, HVB-hem)
  • Vara pionjär – vara med och utveckla en unik och banbrytande verksamhet i Sverige
  • Hjälpa en av de mest utsatta människogrupperna i vårt välfärdssamhälle
  • Nyhetsbrev från Hälsolövets verksamhet, sänds till dig cirka var sjätte vecka via brev eller e-post.

    Nyhetsbreven innehåller aktuell information om utvecklingen av våra verksamheter, konkreta böneämnen, kort undervisning, vittnesbörd om vad Gud gör i människors liv och inbjudan att delta i konferenser, retreater, seminarier och kurser som anordnas av Hälsolövet själva eller i vårt samarbete med församlingen Arken.

JAG VILL BLI MÅNADSGIVARE