Utvärderingsprojekt

Vi har studerat effekten av kristen inre bön och helandetjänst.
Under 2009/2010 genomfördes en undersökning som fokuserade på effekten av kristen bön och helandetjänst på depression, ångest och stress. Undersökningen visar en klar positiv trend. 
Utvärderingsprojektet har fortsatt under åren 2010/2011 med fokusering på hur kristen inre bön och helandetjänst påverkar depression och stress.
   

Målsättning för Hälsolövets utvärderigsprojekt: 
- visa effekten av kristen bön på psykisk hälsa 
- kräva fram andlig varudeklaration 

Depressionsstudien
Vi använde BDI för att mäta graden av depression på hösten, jultiden och våren, samt några djupare kvalitativa intervjuer. 
6/8 hade blivit botade från medelsvår eller svår depression. Medeltalet av depressionspoäng sjönk linjärt under läsåret (-2.4/termin). 

Inre bönen studien
Denna studie är jämförbar med Norrbottens studie i mindfulness –  men inre bön i stället för mindfulness. Mäter graden av stress, ångest och sömnbesvär samt ”inre frid” före och efter regelbunden användning av inre bönen. (Här användes ett utarbetat frågeformulär för att mäta effekten av inre bönen på kroppen, själen och anden). Studien genomfördes våren 2010 och de preliminära resultaten är klart positiva: ångesten och stressen har minskat.

Framtidens port i Finland
Mikaela Blomqvist-Lyytikäinen är ungdomspsykiater på Skandinaviens första kristna psykiatriska vårdhem, som har verkat sedan 2007 (www.tulevaisuudenportti.net ). Där har de fått se mycket svåra fall blivit hjälpta och även några som blivit helade.

 Rapport Frid och inre vila studien

 Rapport depressionsstudien